More
  HomeKinh Tế Thị TrườngBất Động Sản4 trường hợp sổ hồng và sổ đỏ đã cấp sẽ bị...

  4 trường hợp sổ hồng và sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi, người dân biết để không bị thiệt

  Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định của Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng, sổ đỏ) đã được cấp trong bốn trường hợp.

  – Trường hợp 1: Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đã cấp.

  – Trường hợp 2: Cấp và đổi sổ mới.

  – Trường hợp 3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu những tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp sổ mới.

  so do so hong 1525454384 1

  – Trường hợp 4: Sổ đỏ, sổ hồng cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất sẽ không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai sẽ trừ trường hợp người được cấp sổ đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  Việc thu hồi sổ hồng và sổ đỏ trong trường hợp này được thực hiện như sau:

  Trường hợp TAND có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai khi có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó sẽ có kết luận về việc thu hồi sổ đã cấp thì việc thu hồi được thực hiện theo bản án, quyết định đó.

  dich vu sang ten so do

  Trường hợp cơ quan thanh tra khi có văn bản kết luận sổ đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi sổ và đã cấp; trường hợp xem xét, xác định sổ đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

  Trường hợp cơ quan nhà nước còn có thẩm quyền cấp sổ hồng, sổ đỏ phát hiện sổ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho những người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi sổ đã cấp không đúng quy định.

  So Do

  Trường hợp người sử dụng đất khi chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ để kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi.

  Lưu ý, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản sẽ phải gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thu hồi thì sẽ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

  Tổng hợp

  Đọc Thêm

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Tin Xem nhiều

  Bình Luận Gần Đây