More
  HomeKinh Tế Thị TrườngBất Động SảnNgười có nhiều nhà và đất sẽ bị đánh thuế cao

  Người có nhiều nhà và đất sẽ bị đánh thuế cao

  Nghị quyết Trung ương 5 tại khóa XIII về chính sách đất đai đã đề ra giải pháp về mức thuế đối với người sử dụng nhiều diện tích đất và nhiều nhà ở, đầu cơ đất.

  Theo nghị quyết Số 18-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế với chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất nhằm tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

  Nghị quyết chỉ ra một số điều bất cập liên quan đến thị trường bất động sản, chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, bền vững; chưa hạn chế được tình trạng lãng phí và vi phạm pháp luật về đất đai cùng cơ cấu nguồn thu từ đất chưa bền vững.

  gia han nop thue tien thue dat trong 2022

  Các phương pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập vẫn chưa phù hợp với thực tế. Giá đất cũng được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường. Chưa xử lý triệt những tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phương. Chưa có chế tài xử lý hành vi sai phạm trong xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất.

  Với mục tiêu hoàn thiện những cơ chế xác định giá đất, Nghị quyết 18 xác định, chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hợp lý những hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương nhằm nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.

  Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp với đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách và pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, tạo điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp.

  08 rcdf

  Đồng thời, quy định mức thuế sẽ cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất và chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

  Với mục tiêu hoàn thiện hơn cơ chế xác định giá đất, Nghị quyết 18 xác định “bỏ khung giá đất”, có cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan sẽ có nhiệm vụ xác định giá đất.

  Theo đó, trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra nhằm giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định và kiểm tra và giám sát việc thực hiện giá đất.

  Tổng hợp

  Đọc Thêm

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Tin Xem nhiều

  Bình Luận Gần Đây